Välkommen till Kurt Bergendahls sida

Welcome to Kurt Bergendahls site

 
 

Kurt levde 1925-2011. Av en sinkadus träffades vi på Rarotonga 1997 och blev snabbt mycket goda vänner. Kurt tillbringade hela sitt yrkesverksamma liv till sjöss från 1955, han var fartygselektriker. Hillerströms Rederi hette arbetsgivaren och alla jordens hörn blev besökta även om tyngdpunkten låg på fraktfartyg i Stilla Havet. De fartyg jag känner till är m/s Milos, m/s Samos, m/s Ingrid Brodin, m/s Greta Thulin samt m/s Argonaut. Efter pensionering 1990 åkte Kurt, som var bosatt i Luleå, varje år på en jordenruntresa som startade på hösten och med hemkomst i april. De fasta resemålen var Australien, där han har en dotter han brukade fira jul med, Bangkok, Singapore samt Rarotonga. Januari till april bodde han alltid på Kii-Kii motel där han trivdes bäst. Sist vi träffades var våren 2011 i Luleå och Kurt hade då drabbats av Parkinsons sjukdom. Vid det tillfället bad han mig att ta hand om hans gamla diabilder, en stor ära, bilder från åren 1960-1980. Fyra flyttlådor har nu granskats och cirka 2000 scannats in och en del presenteras i omgångar här. Jag hoppas kunna få kontakt med någon som kan tillföra mer information om bilderna. Maila mig gärna på adressen rarostefan@me.com

Jag börjar med att ladda upp bilderna och kommer sen efterhand att lägga till bildtexter. Vi besökte Kurts bror Per-Olof 20 juni i år, om det kan du läsa här.


Sidan är skapad 2012-01-26 och senast uppdaterad 2013-02-20. Tack till Kurts gamla arbetskamrater Kjell och Egon samt Kaj som hört av sig. Senaste som hört av sig är Magnus som hjälpt till med ytterligare bildtexter. En ny video lades in 2013-02-20!


Stefan


PS Min egen hemsida hittar du här DS


Kurt lived 1925-2011. We met him by a coincidens on Rarotonga 1997 and became at once very close friends. He worked all his life from 1955 at sea as a shipelectrican. He worked at the  swedish company Hillersrtöms and he visited most countries harbours although South Pacific was the companies maintraffic. The ships I know he worked at was m/s Milos, m/s Samos, m/s Ingrid Brodin, m/s Greta Thulin and m/s Argonaut. After he retired 1990 Kurt, who had his home in Luleå, made one round-the-worldtrip each year. He left Sweden in October and returned in April. Very often he was in Australia at christmas where he has a daughter. He often made stopovers in Bangkok, Singapore but his favorite was Rarotonga and Kii-Kii Motel where he often stayed from January to April. Last time we met him was in Luleå 2011 and at that time he asked me to take care (a greate honour) of his old slides from around 1960-1980. Four movingboxes has now been inspected and around 2000 scanned into my computer and some will be puplished on this site. I really hope to come in contact with people who can help me with more information of the pictures. If you want to contact med the adress is rarostefan@me.com

I begin building this site with uploading the slides and will later try to give them text.

We have been visiting Kurts brother Per-Olof  20 June and you can read more about it here.


This site is created 26th January 2012 and latest update is 09th February 2013. Thanks to Kjell who worked with Kurt 1971-72 and a man named Egon and also Kaj who send me an e-mail. Latest to send mail is Magnus. A new video was uploaded 2013-02-20!


Stefan


PS My own hompage you find here DS

 

En man med ett spännande liv! A man who had a rich life!